Ilośċ uczniów przystępujących do OIB i zdających egzamin

  • Kandydatów do OIB jest z roku na rok więcej, ilośċ uczniów przystępujących do tego egzaminu oscyluje wokół 1 4000 rocznie.
  • Liczba ta wzrastaċ będzie w najbliższych latach dzięki nowo otwartym Sekcjom Międzynarodowym w kolejnych szkołach oraz dzięki nowym Sekcjom (np. Chińskiej).
  • Procentowo zdawalnośċ matury OIB przewyższa 97 % i duża ilośċ uczniów otrzymuje rozmaite wyróżnienia końcowe .

 

ROK

 

OIB

2003

2004

2005

2006

Niemiecka
Amerykańska
Arabska
Brytyjska
Duńska
Hiszpańska
Włoska
Japońska
Holenderska
Polska
Portugalska
Szwedzka
Ilośċ
Przystąpili Zdali

85

83

201

199

3

3

288

281

2

2

204

197

78

78

3

3

18

18

9

8

17

17

11

11

919

900

Przystąpili Zdali

56

55

283

281

9

7

354

351

2

2

226

223

80

80

17

17

21

16

9

9

39

37

12

12

1108

1090

Przystąpili Zdali

48

46

271

268

269

246

390

382

4

4

211

205

94

92

14

14

15

15

13

13

41

39

11

11

1381

1335

Przystąpili Zdali

113

113

332

332

5

4

478

475

4

4

257

255

94

94

12

12

20

20

13

13

38

37

7

6

1373

1365

 

źródło : Ministère de l’Education nationale, Paris

Statystyki wydają się niezgodne dla Sekcji Arabskiej w 2005 roku i Niemieckiej.