W systemie francuskim

  • W ten sam sposób możecie wzbogacaċ doświadczenie zawodowe, będąc w stałym kontakcie z kolegami – nauczycielami , którzy reprezentują różne systemy edukacyjne.
  • W związku z wymaganiami Sekcji Międzynarodowych w szkole, w której pracujecie są bardzo dobrzy i umotywowani uczniowie.
  • Prowadzicie uczniów prosto do sukcesów naukowych i zawodowych, z których możecie byċ dumni. Wystarczy przeanalizowaċ zdawalnośċ OIB ( w poprzednich paragrafach)