Promocja języka i kultury francuskiej

  • Istnienie Sekcji Międzynarodowych/OIB ułatwia młodym Francuzom mobilnośċ zawodową i zmniejsza ich obawy z tym związane .Uczniowie francuscy wywodzący się z Sekcji Międzynarodowych z większą łatwością wypełniają misje zagraniczne będąc przy tym naturalnymi propagatorami języka i kultury Francji , pracując w zagranicznych filiach przedsiębiorstw lub studiując na zagranicznych uniwersytetach.
  • W ten sam sposób uczniowie nie-francuscyskolaryzowani w Sekcjach Międzynarodowych będąc « przesiąknięci » francuskim systemem nauczania, kulturą i językiem tego kraju, który poznali dzięki nauce w Sekcji, stają się po powrocie do ojczyzny ambasadorami języka i kultury Francji za granicą.