Przygotowanie doskonałych pracowników wielojęzycznych i wielokulturowych

  • Przedsiębiorstwa potrzebują coraz częściej ekip pracowników porozumiewających się w kilku językch oraz przyzwyczajonych do różnic kulturowych , potrzeby te wzrastają coraz bardziej.
  • Róznorodnośċ kulturowa widoczna jest najczęściej w dziedzinie handlu zagranicznego. Jest ona zasadniczą i fundamentalną cechą inwestycji zagranicznych, które nie mogą zostaċ zakończone sukcesem bez odpowiednio przygotowanych i wykształconych w tym kierunku pracowników.

Wiadomo , iż ponad połowa inwestycji zagranicznych nie powodzi się z powodu bariery kulturowej.

  • Jeśli chodzi o posługiwanie się językami obcymi łatwo teraz dziś zauważyc, ze znajomośċ angielskiego już nie wystarcza.

Rozmowa między dwoma obcokrajowcami w języku trzecim (najczęsciej angielskim) jest zjawiskiem sztucznym i pozostawia niedosyt u obu stron, które do końca nie potrafią się porozumieċ.W tym kontekście warto przytoczyċ wypowiedź pana Louisa Schweitzera, Prezesa Renault, który napisał, że rozmowa prowadzona po angielsku między Japończykami z Nissana i Francuzami z Renault «  zubożyła jakośċ komunikacji ».

  • Sekcje Międzynarodowe oraz Matura OIB są najlepszą odpowiedzią na podwójny wymóg wielojęzyczności i wielokulturowości, oferują również przedsiębiorstwom doskonałych pracowników spełniających najbardziej wygórowane oczekiwania, jakie postawi przed nimi przyszłośċ.