Ułatwienie mobilności zawodowej pracowników

  • Międzynarodowa mobilnośċ zawodowa jest coraz częściej koniecznością, ale może okazaċ się również zjawiskiem pozytywnym dla pracowników i ich rodzin.
  • Istnienie odpowiednich infrastruktur szkolnych w kraju do którego oddelegowuje się pracowników, może ułatwiċ podjęcie decyzji o wyjeździe z ojczyzny a także zdeterminowaċ decyzję o ulokowaniu filii danego przedsiębiorstwa.
  • Dzięki podwójnemu « obiegowi » szkolnemu oraz obecności w klasach (od poziomu przedszkolnego) dzieci różnych kultur i narodowości , Sekcje Międzynarodowe i OIB są najdoskonalszą odpowiedzią na powyższe wymagania.
  • Pozwalają one dzieciom oddelegowanych za granicę państwa pracowników kontynuowaċ naukę w języku ojczystym ( co ułatwi im bezbolesną integrację narodowego systemu edukacyjnego w razie powrotu) oraz korzystanie z nauczania w języku francuskim ( co przyczynia się do łatwej adaptacji w nowym miejscu pobytu).
  • Dla wielu uczniów nauka w Sekcjach Międzynarodowych pozwala na zachowanie bliskich więzi z krajem ojczystym.