Otwarcie międzynarodowe

lycée Strasbourg
Obecnośc we francuskim systemie szkolnym Sekcji Międzynarodowych oraz uczniów pochodzących z różnych narodów i kultur prowadzi do poznawania i akceptacji wielokulturowości w życiu codziennym..

  • Uczniowie Sekcji Międzynarodowych przyzwyczajeni są do codziennego kontaktu z różnicami kulturowymi, z różnorakim podchodzeniem do problemów , różnorodnych form kontaktów międzyludzkich itp. co
  1.    uczy tolerancji i szacunku wobec innych, oraz
  2.    przygotowuje ich do radzenia sobie z różnicami i problemami, które napotkają w pracy zawodowej

Te zalety dotyczące tolerancji i poszanowania innych ludzi pochodzących z różnych krajów i kultur pomagają w osiągnięciu dojrzałości oraz sukcesu zawodowego.