Poziom nauczania

Lycée des Pontonniers Strasbourg

  • Myślicie Państwo, że doskonałe przygotowanie językowe przyczynia się do lepszego przyswajania innych przedmiotów.
  • Myślicie Państwo, że znajomośċ dwóch języków obcych od najmłodszych lat ułatwia uczenie się dodatkowych języków.

 

Sekcje Międzynarodowe są najlepszum sposobem osiągnięcia tego celu, jak świadczą o tym wyniki egzaminów Matury Muiędzynarodowej OIB oraz liczba absolwentów Sekcji Międzynarodowych studiujących na najlepszych uniwersytetach na całym świecie.

Badania neurologiczne dowodzą, że możliwości intelektualne dzieci praktykujących od najmłodszych lat dwujęzycznośċ i wielokulturowośc są wyższe niż przeciętna.