Deklaracje i inne

 • Utworzenie Obserwatora Europejskiego Wielojęzyczności (2007)
 • « Europa dnia jutrzejszego powinna byċ Europą edukacji i kultury. W Europie takiej każdy młody człowiek powinien biegle posługiwaċ się co najmniej 2 językami obcymi… Uznanie wagi różnorodności kulturowo-językowej w przyszłej Konstytucji otwiera przed nami ogromne możliwości. »
  (Propos liminaires, conférence de presse du Président de la République française à l’occasion de l’élargissement de l’Union
  Européenne, 29 avril 2004)
 • « Z innej strony, w nowej, poszerzonej Europie znajomośc języków obcych staje się każdego dnia coraz bardziej niezbędna. Dlatego należy w każdej Akademi doprowadzaċ do otwierania coraz to nowych szkół oferujących nauczanie międzynarodowe.  Intensywniej przeprowadzaċ wymiany językowe i poszerzaċ współpracę partnerską. Przebieg nauczania języków obcych od poziomu szkoły podstawowej aż do poziomu uniwersyteckiego powinien byċ bardziej spójny i progresywny. Nauczanie języków obcych powinno zaczynaċ się na poziomie szkoły podstawowej, aby rzeczywiście umożliwiċ każdemu studentowi biegłe posługiwanie się dwoma językami obcymi.»
  (Allocution du Président de la République française, ouverture du Débat national sur l’avenir de l’Ecole, Palais de l’Elysée,
  20 novembre 2003)
 • « Model szkół publicznych z Sekcjami Międzynarodowymi jest najdoskonalszym sposobem nauczania języków obcych istniejącym we Francji. »
  (Direction des Relations Internationales et de la Coopération, Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la
  Recherche ; Colloque de la Fondation des Amis du Lycée International, Saint-Germain-en-Laye, 14 mars 2003)