Sympozja

 

 • 2013  —  IV Kongres Sekcji Międzynarodowych (Ferney-Voltaire/Genewa)

 

 • 2012  —  Trzecie Europejskie Posiedzenie Wielojęzyczności (Rzym)

 

 • 2010  —  III Kongres Sekcji Międzynarodowych (Paryż)

 

 • 2009  —  Drugie Europejskie Posiedzenie Wielojęzyczności (Berlin)

 

 • 2009  —  II Kongres Sekcji Międzynarodowych (Sofia – Antiopolis)

 

 • 2007  —  1wszy Kongres Sekcji Międzynarodowych (18 września)

 

 • 2005  —  Pierwsze Posiedzenie Europejskie Wielojęzyczności

 

 • 2003 —  Nauczanie wszkole języków i kultur wektorem miejsc pracy i
  postępu socjalnego w poszerzonej Europie.

 

 • 2001  —  Formacja i mobilnośċ zawodowa w granicach Europy.

 

 • 2000 —  Nauczanie wielojęzyczności i wielokulturowości szansą dla Europy. Przykład Sekcji Międzynarodowych.

 

 • 1996  —  Jaka wielojęzycznośċ dla europejskiego dziecka ?

 

 • 1994  —  Nauczanie międzynarodowe i nauczanie dwujęzyczne : szanasa dla przyszłości młodzieży.

 

 • 1992  —  Naucznia międzynarodwe : jakie perspektywy na przyszłośċ ?

 

 • 1991  —  Spotkanie w sprawie nauczania międzynarodowego

 

 • 1990  —  Spotkanie w sprawie nauczania międzynarodowego

 

 • 1989  —  Stawiamy na przyszłośċ : nauczanie międzynarodowe od przedszkola po maturę.