Możliwości przyjęcia do najlepszych uczelni wyższych

lycée

Jednym z celów Sekcji Międzynarodowych jest umożliwienie uczniom wtępu na njlepsze wyższe uczelnie na całym świecie.

Nawet jeśli wyjazd dużej liczby maturzystów z OIB w kieszeni do innych państw nie jest udokumentowany statystycznie, pewne jest, iż uczniowie ci często opuszczają Francję.

Duża liczba uczniów Sekcji Międzynarodowych dostaje się do najlepszych szkół wyższych (na przykład Politechniki, ESCP-EAP, HEC, Sciences Po en France) lub do innych bardzo dobrych uniwersytetów zagranicznych (np. Oxford et Cambridge w Anglii lub Yale, Princeton, Columbia, Harvard, Stanford w USA, McGill w Kanadzie, Heidelberg i Munich w Niemczech, Kyoto et Tokyo w Japonii, Utrecht w Holandii, Stockholm w Szwecji, Copenhague w Danii).