Définicja

jeanne d'Arc

OIB jest wersją francuskiej matury przeprowadzanej od ponad 25 lat przez Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współpracy kompetentnego Ministerstwa kraju partnerskiego lub innej jednostki do tego oddelegowanej z kraju Sekcji Narodowej.

  • OIB jest zakończeniem etapu edukacyjnego uczniów całkowicie dwujęzycznych w ramach dwunastu języków, dla których Sekcje Międzynarodowe zostały powołane. Uczniowie ci często posługują się dodatkowo trzecim i czwarytm językiem obcym.