Kwestai egzaminów w Sekcji Międzynarodowej

 • Aby poznaċ zasady OIB obowiązujące w Sekcji Brytyjskiej proszę wejśċ na stonę internetową ASIBA ( www.asiba.web.cern.ch/asiba )likając na ten adres należy otworzyċ rubrykę « For Schools ».

Aby poznaċ egzaminy OIB innych Sekcjach Międzynarodowych proszę kliknąċ tutaj :

 1. OIB 2013 Section allemande
 2. OIB 2013 Section américaine
 3. OIB 2013 Section danoise
 4. OIB 2013 Section espagnole
 5. OIB 2013 Section italienne
 6. OIB 2013 Section italienne
 7. OIB 2013 Section japonaise
 8. OIB 2013 Section néerlandaise
 9. OIB 2013 Section polonaise
 10. OIB 2013 Section portugaise
 11. OIB 2013 Section suédoise

 12. OIB 2014 Section allemande – Histoire géographie
 13. OIB 2014 Section allemande – Langue littérature
 14. OIB 2014 Section danoise – Histoire géographie
 15. OIB 2014 Section danoise – Langue littérature
 16. OIB 2014 Section espagnole – Histoire géographie
 17. OIB 2014 Section espagnole – Langue littérature
 18. OIB 2014 Section italienne – Histoire géographie
 19. OIB 2014 Section italienne – Langue littérature
 20. OIB 2014 Section japonaise – Histoire géographie
 21. OIB 2014 Section japonaise – Langue littérature
 22. OIB 2014 Section norvégienne – Histoire géographie
 23. OIB 2014 Section norvégienne – Langue littérature
 24. OIB 2014 Section néerlandaise – Histoire géographie
 25. OIB 2014 Section néerlandaise – Langue littérature
 26. OIB 2014 Section polonaise – Histoire géographie
 27. OIB 2014 Section polonaise – Langue littérature
 28. OIB 2014 Section portugaise – Histoire géographie
 29. OIB 2014 Section portugaise – Langue littérature
 30. OIB 2014 Section russe – Histoire géographie
 31. OIB 2014 Section russe – Langue littérature
 32. OIB 2014 Section suédoise – Histoire géographie
 33. OIB 2014 Section suédoise – Langue littérature
 34. OIB 2014 Section anglaise – Histoire géographie
 35. OIB 2014 Section anglaise – Langue littérature
 36. OIB 2014 Section américaine – Histoire géographie
 37. OIB 2014 Section américaine – Langue littérature


 1. OIB 2015 – Section allemande – Histoire Géographie
 2. OIB 2015 – Section allemande – Langue Littérature
 3. OIB 2015 – Section américaine – Histoire Géographie
 4. OIB 2015 – Section américaine – Langue Littérature
 5. OIB 2015 – Section britannique – Histoire Géographie
 6. OIB 2015 – Section britannique – Langue Littérature
 7. OIB 2015 – Section danoise – Histoire Géographie
 8. OIB 2015 – Section danoise – Langue Littérature
 9. OIB 2015 – Section espagnole – Histoire Géographie
 10. OIB 2015 – Section espagnole – Langue Littérature
 11. OIB 2015 – Section italienne – Histoire Géographie
 12. OIB 2015 – Section italienne – Langue Littérature
 13. OIB 2015 – Section japonaise – Histoire Géographie
 14. OIB 2015 – Section japonaise – Langue Littérature
 15. OIB 2015 – Section néerlandaise – Histoire Géographie
 16. OIB 2015 – Section néerlandaise – Langue Littérature
 17. OIB 2015 – Section norvégienne – Histoire Géographie
 18. OIB 2015 – Section norvégienne – Langue Littérature
 19. OIB 2015 – Section portugaise – Histoire Géographie
 20. OIB 2015 – Section portugaise – Langue Littérature
 21. OIB 2015 – Section suédoise – Histoire Géographie
 22. OIB 2015 – Section suédoise – Langue Littérature