Przebieg

  • Egzaminy maturalne w opcji OIB są takie same –z takimi samymi współczynnikami i takim samym czasem trwania- jak w przypadku normalnej francuskiej matury ( w 2 i 3 klasie liceum) z wyjątkiem egzaminu z języka /literatury oraz historii/geografii.
  • W przypadku egzaminu z języka/literatury egzamin odbywa się w języku Sekcji na zakończenie klasy maturalnej i zastępuje egzamin z języka obcego pierwszego (LV1) w maturze klasycznej .

Współczynnik jest różny w zależności od profilu klasy L, ES czy S :

L

ES

S

Czas trwania egzaminu pisemnego

4 godz

4 godz

4 godz/p>

Współczynnik egzaminu pisemnego

6

5

5

Czas trwania egzaminu ustnego

30 mn

30 mn

30 mn

Współczynnik egzaminu ustnego

4

4

4

 

  • W przypadku egzaminu z historii/geografii odbywa się on również pod koniec klasy maturalnej w języku danej sekcji (zamiast egzaminu z historii/geografii klasycznej matury francuskiej). Egzamin obejmuje zakres programowy części francuskiej i części wykładanej w języku Sekcji.

Współczynnik jest różny w zależności od profilu klasy L, ES czy S :

L

ES

S

Czas trwania egzaminu pisemnego

4h

4 h

4 h

Współczynnik egzaminu pisemnego

5

5

4

Czas trwania egzaminu ustnego

15 mn

15 mn

15 mn

Współczynnik egzaminu ustnego

3

4

3

 

  • Ponieważ

a)     Zakres tematyczny nauczany w Sekcjach jest porównywalny ze standartowym egzaminem daego kraju partnerskiego,

b)     Będąc prawomocnym egzaminem maturalnym obowiązującym we Francji OIB posiada ten sam poziom co klasyczna matura francuska

c) OIB jest honorowane na najlepszych uniwersytetach całego świata

 

*egzamin czasami może odbywaċ się w języku francuskim

.