Szkoły przygotowyjące i przeprowadzające egzaminy OIB

We Francji

Aby poznaċ listę szkól przygotowujących OIB we Francji proszę kliknąċ tutaj.

Poza Francją

 • Japonia:
 1.    Tokyo, Lycée Franco-Japonais

 

 • Szwecja:
 1.  Stockholm, Lycée Français Saint-Louis

 

 • USA:
 1. New-York, Lycée Français de New York ( www.lfny.org )
 2. Washington, Lycée Rochambeau ( www.rochambeau.org )
 3. Chicago, Lycée Français de Chicago ( www.lyceechicago.org )
 4. San Francisco, French American International School ( www.frenchamericansf.org )
 5. San Francisco, Lycée Français La Pérouse ( www.lelycee.org )
 6. Houston, Awty International School ( www.awty.org )