Założenia

szkoła Pontonniers de Strasbourgszkoła Pontonniers, Strasbourg

  • Założeniem Sekcji Międzynarodowych jest nauczanie w (a nie uczenie języka) 2 językach, w tym język sekcji nie jest traktowany jako pierwszy język obcy ( LV1). Taki sposób nauczania zaczyna się już od przedszkola i polega on na jednoczesnym stosowaniu 2 programów szkolnych , które nawzajem się uzupełniają – programu szkolnictwa francuskiego* i programu kraju Sekcji Narodowej – wprowadzanych jednocześnie przez nauczycieli tych 2 krajów.
  • Wiedząc, iż nauczenie się języka obcego jest łatwiejsze dla małych dzieci, Sekcje Muiędzynarodowe istnieją już na poziomie przedszkolnym.
  • Nauczanie języka obcego traci sens w oderwaniu od kultury kraju, w którym mówi się tym językiem. Dlatego właśnie Sekcje Narodowe w części programu wykładanego w języku Sekcji przewidują nauczanie kultury i tradycji danego kraju.
  1. Z tego samego powodu tzn. aby efekty nauczania języka i kultury były jak najlepsze, w Sekcjach Międzynarodowych zatrudnia się nauczycieli pochodzących z kraju Sekcji. Dlatego właśnie szkoła posiadająca Sekcje Międzynarodowe rekrutuje nauczycieli francuskich , którzy zajmują się nauczaniem partii francuskiego programu oraz nauczycieli obcojęzycznych (pochodzących z kraju Sekcji), których językiem ojczystym jest język Sekcji (dla realizowania części programu nauczanego w języku Sekcji).
  2. Równoczesne uczenie się w dwóch różnych językach oraz realizacja dwóch różnych programów – francuskiego oraz kraju Sekcji Międzynarodowej- pozwala na przyzwyczajenie uczniów do codziennego praktykowania dwóch języków i stykania się z dwoma kulturami. Taki sposób nauczania umożliwia młodym ludziom poszerzenie horyzontów oraz ułatwia uczenie się dodatkowych języków i kultur.

 

 

 

 

* inne kraje mogą postępowaċ podobnie.