Nauczanie kultury kraju

vue sur une cour d'écoleNauczanie w Sekcjach Międzynarodowych nie ogranicza się do uczenia języka obcego i realizacji programu nauczania kraju partnerskiego. Zadanie Sekcji jest bardziej rozległe : zrozumienie ducha, tradycji i kultury danego narodu. Dlatego w czasie zajęċ Sekcji uczniowie obchodzą tradycyjne święta tego kraju, uczą się legend i popularnych piosenk ludowych czy tradycyjnych.

Tradycje pedagogiczne danego kraju zachowuje się dzięki takim samym jak w kraju Sekcji podręcznikom , odpowiednim pomocom pedagogicznym oraz bibliotece z utworami w języku danego kraju. Dzięki standartowym egzaminom językowym można porównaċ poziom językowy uczniów Sekcji z poziomem ich kolegów w kraju.

Sekcje Międzynarodowe proponują często zajęcia pozaszkolne podobne do tych, jakie organizuje się w kraju Sekcji np. zajęcia teatralne, debaty, śpiew, zajęcia sportowe, projekty humanitarne, kroniki klasowe danego roku szkolnego, zajęcia taneczne, wycieczki krajoznawczo-turystyczne , uroczyste zakończenia roku szkolnego z rozdaniem dyplomów.