Populacja

Kolegium i szkoła jeanne d'Arc Clermont Ferrand Kolegium i szkoła Jeanne d’Arc de Clermont Ferrand

Młodzież uczęszczająca do Sekcji Międzynarodowych najczęściej pochodzi z rodzin :

  • francuskich, które przebywały w kraju Sekcji Narodowej;
  • o podwójnej narodowości ;
  • o innej narodowości, ale w przypadku których język Sekcji Narodowej jest na odpowiednio wysokim poziomie, aby móc kontynuowaċ naukę w Sekcji Międzynarodowej. Uczniowie, których znajomośċ języka francuskiego nie jest dobra muszą przejśċ intensywny kurs tego języka.
  • francuskich, którzy bardzo chcą uczyċ się języków obcych na najwyższym poziomie w świetnych placówkach szkolnych.

 

Rodziny pragnące, aby ich dzieci uczyły się w ten sposób języków obcych są bardzo liczne i nie wszystkie prośby o przyjęcie do Sekcji Międzynarodowych mogą zostaċ rozpatrzone pozytywnie z powodu braku miejsc.

Aby zostaċ przyjętym do Sekcji Narodowej kandydat musi posługiwaċ się doskonale językiem danej Sekcji. Niektóre Sekcje (Amerykańska, anglojęzyczne i brytyjskie) przyjmują niekiedy uczniów o dużej motywacji , którzy nie mają jeszcze doskonałego poziomu językowego, ale rokują nadzieję że dzięki wysiłkowi i pracy będą mogli go osiągnąċ.

Mimo tego, iż dekret z 28 września 2006 roku znosi obowiązek mieszania w klasie uczniów francuskojęzycznych z uczniami Sekcji Międzynarodowych, większośċ szkół zachowała tę zasadę, ponieważ dzięki niej łatwiej osiągnąċ doskonałośċ językową i kulturową.

 

* Inne kraje mogą posługiwaċ się tą samą zasadą.