Poziomy

Międzynarodowa szkoła SaintGermain-en-Laye

Sekcje Międzynarodowe istnieją na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej.

  • Regionalizacja nie obowiązuje w przypadku Sekcji Międzynarodowych od momentu wydania dekretu z 28 września 2006 roku.
  • W przypadku Akademii mającej zamiar utworzyċ Sekcję Międzynarodową proponuje się najczęściej rozpoczęcie nauczania od poziomu szkoły podstawowej a nawet przedszkola.