Status i wynagrodzenie nauczycieli

  • Status i wynagrodzenie nauczycieli realizujących program strony francuskiej są takie same jak w całej Francji
  • Istnieją 3 typy statusów jeśli chodzi o nauczycieli realizujących programkraju Sekcji Międzynarodowej :

 

a)      są oni zatrudniani i wynagradzani przez kraj Sekcji Narodowej : tak jest w przypadku Hiszpanii, Włoch, Holandii, Polski, Portugalii i w niektórych przypadkach Sekcji Niemieckich;

b)      są oni zatrudniani i (częściowo) wynagradzani przez Stowarzyszenia : tak jest często w porzypadku Danii, Stanów Zjednoczonych, Anglii, Japonii, Norwegii i czasami Niemiec. Między szkołą a Stowarzyszeniem podpisywana jest wówczas umowa regulująca sposób pracy nauczycieli zatudnianych w Sekcji.

c)      są oni zatrudniani i wynagradzani przez administrację francuską : tak jest w przypadku niektórych Sekcji Niemieckich, Amerykańskich , Angielskich i Japońskich.

Zdarza się, że wiele statusów i sposobów wynagradzania współistnieje w obrębie tej samej szkoły a nawet w tej samej Sekcji Narodowej (np. duńskiej, japońskiej, norweskiej i szwedzkiej).

W wielu przypadkach nauczyciele uczący w Sekcjach są oceniani i kontrolowani przez oddelegowane prez Ministerstwo danego kraju kompetentne osoby.