Poszukiwania nauczycieli do Sekcji Międzynarodowej w projekcie tworzenia

Sposób naboru nauczycieli do Sekcji Międzynarodowej powinien byċ zgodny z procedurami i tradycją kraju Sekcji.

Oto kilka przykładów nie wyczerpujących zagadnienia :

  • Oficjalne listy administracji danego kraju
  • Ambasady , Instytuty kultury i języka danego kraju, Izby Handlowe danego kraju istniejące we Francji,
  • Ogłoszenia na stronach internetowych szkoły, która zamierza powołaċ Sekcję Międzynarodową
  • Websites specjalizujące się w takich poszukiwaniach w konkretnych krajach (na przykład Dasan website w Niemczech, Times Educational Supplement for the United Kingdom)