Zabiegi administracyjne we Francji

lycee international saint germain en laye

Prośby należy adresowaċ do Rektoratu Akademii a właściwie do Inspektora Akademii oraz do DAREIC (Delegatury Akademii do Spraw Współpracy Międzynarodowej) . Zajmie się on analizą projektu oraz nadzorem wypełniania warunków konicznych do powstania Sekcji Międzynarodowej a w szczególności :

a)     nauczycielami Sekcji
b)     w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu nauczania, analizą ilości kandydatów na uczniów posługujących się doskonale językiem Sekcji.

  • Po wydaniu zgody odpowiednich władz Sekcja zostaje « otwarta ». Ale dopiero po kilku latach do Ministerstwa Edukacji Narodowej kieruje się za pośrednictwem Rektoratu prośbę o zadeklarowanie Sekcji jako « oficjalnej », co łączy się wydaniem odpowiedniego dekretu oraz umieszczeniem informacji o nowej Sekcji na stronie internetowej Ministerstwa.
  • Akademia, która zamierza powołaċ nową Sekcję Międzynarodową powinna umożliwiċ nauczanie w ramach Sekcji już od poziomu szkoły podstawowej a nawet przedszkola.