Mobilnośċ

  • Jednym z kluczy do osiągnięcia doskonałej mobilności jest obecnośċ infrastuktur, szczególnie szkolnych, które można znaleźċ jedynie we Francji.
  • Z różnych przyczyn – np. spodziewany powrót do kraju ojczystego, przynależnośc do systemu szkolnego tegoż kraju itp. … – możecie Państwo zapewniċ Waszym dzieciom w czasie pobytu Państwa we Francji pozostanie w ścisłym kontakcie z systemem edukacji kraju ojczystego.

 

Sekcje Międzynarodowe są wspaniałą odpowiedzią na Państwa zapotrzebowania, ponieważ program przez nie realizowany przewiduje nauczanie języka i literatury oraz historii i geografii w języku kraju, z którego Państwo przybywacie.