Najważniejsze teksty prawa francuskiego

Pierwsze teksty prawne dotyczące Sekcji Międzynarodowych powstały w wyniku powołania w 1953 roku Szkoły SHAPE oraz Liceum NATO w Saint Germain en Laye.

Wiele dekretów oraz ustaw umocowało prawnie ten typ szkoły.

Możecie Państwo wszystkie je skonsultowaċ na stronie internetowej pod następującym adresem:
http://www.legifrance.gouv.fr

Należy kliknąċ na « Accès thématique », potem wpisaċ hasło « sections internationales »w miejscu « Mot ou expression », i kliknąċ na « Rechercher », kliknąċ na « Section internationale (enseignement) » a potem na « Voir »

Możcie Państwo znależċ również te teksty klikając tutaj.

Télécharger (PDF, Unknown)