W Sekcji Międzynarodowej

 • Każda Sekcja Międzynarodowa żyje własnym życiem ( w ramach szkoły francuskiej w której istnieje, proponując imprezy pozaszkolne ) i podwyższa poziom tej szkoły. Nauczyciele uczący w Sekcjach nie są jedynie nauczycielami danych przedmiotów : są również reprezentantami innej kultury i innych metod nauczania. Oferują oni coś zupełnie nowego i różniącego się od tradycyjnego francuskiego systemu edukacji.
 • Wymagania wobec nauczycieli Sekcji Międzynarodowych są bardzo wysokie. W klasie muszą sprostaċ najwyższym wymogom edukacyjnym kraju Sekcji, posługując się najlepszymi i najnowocześniejszymi metodami nauczania.
 • Poza zajęciami lekcyjnymi organizują dodatkowe imprezy dla uczniów , które umożliwiają poszerzenie horyzontów i znajomości kraju partnerskiego (np. wycieczki, zajęcia teatralne, debaty, wyjazdy week-endowe …..)
 • Tradycją Sekcji Międzynarodowych jest bardzo bliski kontakt z uczniami, obserwacja czynionych przez nich postępów, czuwanie nad ich dobrym samopoczuciem , pomoc w trudnych momentach , doradzanie w sprawach orientacji zawodowej lub pomoc w zalatwianiu procedur administracyjnych związanych z przyjęciem na zagraniczne Uniwersytety
 • Oba przedmioty nauczane w języku Sekcji Międzynarodowej są waloryzowane w momencie oceniania matury OIB, dzięki systemowi wspólczynników. Wpływ nauczanych w języku Sekcji przedmiotów na ocenę ogólną z matury OIB jest jednym z najwyższych spośród wszystkich pozostałych zdawanych na maturze (nawet na profilu S).
 • Nauczyciele pracujący w Sekcjach Międzynarodowych muszą uświadomiċ sobie różnice w sposobie nauczania przedmiotów w części francuskiej i narodowej, innego rozkładania akcentów zarówno na lekcjach literatury jak i historii-geografii w tej samej szkole, ale u różnych wykładowców.
 • Dzięki temu systemowi nauczyciele mogą wzbogacaċ swoje doświadczenia pedagogiczne porównując różne systemy nauczania działające w innych krajach. Umożliwia to spojrzenie pod innym kątem na sposób nauczania we własnym kraju.
 • Edukacja ukoronowana jest maturą OIB, dlatego nauczyciele stanowią grupę najlepszych specjalistów krajowych, którzy dodatkowo dokształcają się, kiedy jest to tylko możliwe uczestnicząc w szkoleniach oraz wymianach międzynarodowych .
 • Uczenie w klasach dwujęzycznych jest bardzo motywujące, ponieważ mamy do czynienia z uczniami zdolnymi , pracowitymi i żądnymi wiedzy. Mają oni otwarte umysły, dużą dozę tolerancji i łatwośċ przyswajania nowych wiadomości.
 • Oferując pewną formę « niepokoju » kulturowego i przekazując symultanicznie różne pomysły, Sekcje Międzynarodowe czynią szkoły, w których się znajdują , bardziej interesującymi.
 • Nauczanie w Sekcji Międzynarodowej umożliwia czasami rozwój kariery zawodowej. Może byċ związane również z korzyściami finansowymi.