Atrakcyjnośċ regionu

  • Jakośċ nauczania wielojęzycznego i wielokulturowego we Francji* / w waszym regionie jest jedną z podstawowych wymogów w dziedzinie atrakcyjności regionalnej. Sekcje Międzynarodowe są doskonałą odpowiedzią na to wyzwanie .
  • Możecie w ten sposób przyciągnąċ do Waszego regionu przedsiębiorstwa, naukowców, artystów, jeśli będziecie mogli zaoferowaċ ich dzieciom doskonałysposób nauczania , w którym odnajdą zalety systemu szkolnictwa francuskiego oraz edukacji narodowej danego kraju. Sekcje Międzynbarodowe doskonale spełniają tę rolę oferując oba systemy edukacyjne w sposób symultaniczny 
  • Umożliwienie dzieciom realizacji podwójnego programu edukacyjnego po francusku i w języku narodowym danych Sekcji Międzynarodowych spowoduje, że przedsiębiorstwa, naukowcy czy artyści bez oporów przybywaċ będą do Francji /Waszego regionu ,ponieważ ich dzieci nie utracą kontaktu z nauczaniem w ojczystym językui pewnego dnia bez problemów będą mogły powrócic do kraju i wskoczyċ tam na odpowiedni etap skolaryzacji. Sekcje Międzynarodowe doskonale spełniają tę rolę, ponieważ częśċ programu realizowana jest wg standartów francuskich a inna wg standartów kraju Sekcji Międzynarodowej.
  • Będzie to wielkim zwycięstwem, jeśli rodziny przybywające zza granicy do Francji/Waszego regionu rzeczywiście i w pełni zintegrują się , szczególnie w przypadku dzieci szkolnych. Sekcje Międzynarodowe spełniają doskonale tę rolę, ponieważ większa częśċ nauczania odbywa się w języku francuskim.
  • Sekcje Międzynarodowe są jedynymi instytucjami spełniającymi wsztstkie wymienione powyżej wyzwania i to począwszy od poziomu szkoły podstawowej.

 

 

 

 

 

* Inne kraje mogą wzorowaċ się na przykładzie Francji.