Nauczyciele

Nauczyciele wykładający w Sekcjach Międzynarodowych częśċ francuską programu posiadają francuski dyplom upoważniający do nauczania we Francji ( z wyjątkiem, w niektórych przypadkach, nauczania języków obcych LV1, LV2)

Dla partii programu nauczanego w języku Sekcji wymaga się posiadania dyplomu wydanego przez dany kraj a językiem ojczystym nauczycieli uczących w Sekcjach jest język danej Sekcji. Te zajęcia odbywają się wyłącznie w języku Sekcji.

W wielu wypadkach nauczyciele zatrudnieni w Sekcjach przechodzą liczne szkolenia w kraju Sekcji w celu utrzymywania ciągłego kontaktu z systemem edukacji danego kraju i dostosowywania się do ewentualnych reform i zmian.

Zgodnie z tradycją danego kraju nauczyciele Sekcji zajmują się dodatkowo innymi zadaniami w Sekcji np. doradztwem i orientacją uczniów, przewodniczą grupom pedagogicznym, zajmują się organizowaniem imprez pozaszkolnych, kierują i koordynują pracę Sekcji.