Status szkół i Sekcji Międzynarodowych

  • Wszystkie szkoły: publiczne, prywatne czy kontraktowe, mogą posiadaċ Sekcje Międzynarodowe, przy założeniu, iż wypełnią warunki konieczne do posiadania takiej Sekcji.
  • Niektóre szkoły posiadają jedynie Sekcje Międzynarodowe, inne oferują rózne profile nauczania , w tym Sekcje Międzynarodowe.
  • Sekcje Międzynarodowe istnieją obecnie w nauczaniu na poziomie liceum ogólnokształcącego (L –literackiego, ES –ekonomiczno-społecznego ;S –ścisłego), ale nie ma ich na razie w szkołach średnich o profilu technicznym.
  • Nauczanie programu francuskiego obowiązuje wszystkich uczniów szkoły wg zasad narzuconych przez dyrekcję szkoły.
  • Jeśli chodzi o realizację programu Sekcji Międzynarodowych, niektóre Sekcje podporządkowane są bezpośrednio Ministerstwu Edukacji danego kraju partnerskiego, inne francuskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej a jeszcze inne są zarządzane przez Stowarzyszenia (które mogą ewentualnie korzystaċ ze składek rodzicielskich).
  • Niektóre szkoły posiadają internaty.
  • Sekcje Międzynarodowe są częścią szkolnictwa francuskiego, dlatego znajdują się w szkołach francuskich i podlegają dyrekcji danej szkoły.