II-go Kongresu Sekcji Międzynarodowych 2009

II-go Kongresu Sekcji Międzynarodowych, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Kształcenia Międzynarodowego (Fondation pour le Développement de l’Enseignement International – FDEI) w Centrum Międzynarodowym Valbonne Sophia-Antipolis we Francji.

  1. 12 Marca 2009 : Powitanie i wprowadzenie
  2. 12 Marca 2009 : Wystąpienie Ministra Edukacji – Pana Xavier Darcos
  3. 12 Marca 2009 : Pierwsza sesja
  4. 12 Marca 2009 : Prezentacja Valbonne International Centre
  5. 12 Marca 2009 : Wywiad z Panią Stefanie Stantcheva (9 minut 37 sekund)
  6. 13 Marca 2009 : Obrady
  7. 13 Marca 2009 : Warsztaty 1
  8. 13 Marca 2009 : Warsztaty 2
  9. 13 Marca 2009 : Warsztaty 3
  10. 13 Marca 2009 : Warsztaty 4